ICT in de zorg en in de logistiek

KPN (2018)

KPN wil graag ICT implementeren in verschillende vakgebieden. Om op een simpele manier te laten zien aan potentiële klanten wat de mogelijkheden zijn, hebben ze mij gevraagd hier animaties voor te maken. In goed overleg zijn we samen tot de beste samenhang tussen voice-over en animatie gekomen, waarna ik met Anne een voice-over opneem en bijbehorende animatie maak om zo tot bovenstaande eindresultaten te komen.

Animatie: Hisse Wagt
Script: KPN & Hisse Wagt
Voice-over: Anne Venema

Gemaakt voor: